Предупреждават за проблеми с тока в Криводол

Предупреждават за проблеми с тока в Криводол

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонтни дейности по своя въздушен електропровод 110 kV „Карбамид – Амоняк“. Осъществяването на ремонтните дейности налага промяна в схемата на електрозахранване от подстанция „Криводол“ от 08.00 ч. на 23.11.2022 г. до 14.00 ч. на 25.11.2022 г. За този период са възможни прекъсвания на електрозахранването в населените места на територията на община Криводол, област Враца.

 Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

 
2022-11-18 10:37:35