Свикаха извънредно общински съветници

Свикаха извънредно общински съветници
 


Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 17 ноември в заседателната зала на местната администрация.
Присъстваха 11 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец даде съгласие за кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ и осигуряване на съфинансиране по проекта.

 
2022-11-18 09:48:10