Над 14 000 са безработните в Северозапада

Над 14 000 са безработните в Северозапада

Равнището на регистрираната безработица в трите области – Монтана, Видин и Враца през октомври е 8.4%. Спрямо предходния месец то намалява с 0.1 %, а на годишна база се наблюдава спад от 1.5 пункта, съобщават от РСЗ Монтана. Общият брой на безработните в бюрата по труда през октомври е 14 562. Това е със 141 по-малко спрямо броя им през септември и с 2 539 или с 14.8% по-малко в сравнение с година по-рано. През месеца са регистрирани нови 1 637 безработни. Те са с 42 по-малко от предходния месец и с 9 лица по-малко спрямо регистрираните през октомври 2021г. Други 60 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда от региона през месеца. Започналите работа безработни през октомври са 1 022. Работа чрез бюрата по труда са открили и 32 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на държавното управление – 18,5%, следват тези в търговията – 14,8%, преработваща промишленост – 13,3%, строителството – 9,1%, хуманното здравеопазване и социалната работа  – 7,3% и други. 199 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 158 по програми и мерки за заетост и 41 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През месеца 39 заети лица са включени в обучения, а 36 безработни и заети лица са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност. Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 573. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.1%), следват държавното управление (18.5%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14.0%), образованието (11.0%), хотелиерството и ресторантьорството (7.7%) и хуманното здравеопазване и социалната работа  (7.0%). Най-търсените професии през октомври са: шивачи и гладачи; общи работници; монтажници; оператори на автоматизирана монтажна линия; шофьори; продавач–консултанти; монтажници на велосипеди; машинни оператори; учители; сервитьори, работници в кухня, готвачи, помощник-готвачи; оператори на производствена линия; лични асистенти; касиери; социални работници и др.

 
2022-11-16 14:57:57