Кметът Валя Берчева: Благодаря ви за подкрепата и търпението

Кметът Валя Берчева: Благодаря ви за подкрепата и търпението

Три години управление, три години труд, три години отговорност, три години, изпълнени с предизвикателства.

През идните дни по повод третата годишнина от встъпването ми в длъжност като Кмет на община Мизия, ще представим постигнатото от нас по сектори и местни политики.

Преди три години хората от община Мизия искаха промяна във всяко отношение. Не им харесваше, че нямаше чуваемост, не им харесваше средата, в която живеят и че липсваше живота в нашите населени места.

Основното, върху което наблягаме аз и моят екип в управленския ми мандат, е да чуваме хората и да се вслушваме в техните идеи и препоръки. Конструктивният диалог между администрацията и населението е от водещите приоритети за нас.

Всички ние заслужаваме облагородени райони, достъпни пътища, качествено почистване, конкурентно образование и не на последно място - завръщането на младите хора в нашия край.

Липсата на стабилност в държавата и на адекватно управление в последната година и половина, липсата на възможности, липсата на проекти, възникналите кризи през последните три години, в условията на Covid-19, войната в Украйна, ограничават общината да получава необходимото финансиране, за обезпечаване на нуждите на населението и я поставят ежедневно пред предизвикателства от различно естество.

 Знаем, че не сме отговорили на всички желания. Знаем, че не сме разрешили всички проблеми, но това ни дава стимул да вървим заедно напред в правилната посока!

Стараем се да подобряваме инфраструктурата, да изградим достъпна и обновена архитектурна среда, както и качествено образование за всички деца и ученици от община Мизия.

Отбелязваме по различен и иновативен начин всички празници и паметни дати, защото културата крепи, обединява, дава идеи за сплотеност и по-добро бъдеще.

Благодаря на всички Вас - гражданите за градивните критики. Благодаря Ви за подкрепата и търпението!

Благодаря на Общински съвет- Мизия за съвместната работа!

Благодаря на моя екип за креативността, гъвкавостта и единомислието, с което работим!

Пожелавам на мен, на тях, на нашите съграждани да сме здрави, да мислим в една посока, да продължаваме заедно развитието на община Мизия!

Защото само обединени можем да продължим напред, С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО!

Бог да пази Мизия!

С уважение,
Валя Берчева - Кмет на община Мизия
2022-11-13 08:45:48