Топ строителите на Северозапада честват 30 години работа

Топ строителите на Северозапада честват 30-години работа

Навършиха се 30 години от създаването на фирмата „Строител-Криводол“ ЕООД.  Тя съществува от 1975г. като общинска фирма „БКС“ към Община Криводол. Преди това е била поделение на „БКС“ Враца.

На 10.11.1992 г. се преобразува в ЕООД – общинска собственост с предмет на дейност: благоустройство и комунална дейност, строително- монтажна дейност, преработка на инертни материали, изработка на изделия от метал и железобетон, транспортни и изкопни работи и др. От 2000 г. „Строител-Криводол“ ЕООД става собственост на „Строител 2000“ АД – частна собственост на 100%.

В далечната  1992 година, фирмата разполагала с няколко автомобила, стар бетонов възел и метален цех. Персоналът едва е наброявал 25 човека. 

На 10.11.2022 се навършват 30 години от създаването на „Строител-Криводол“ ЕООД.

         В началото на своето развитие фирмата е  извършвала основно благоустройствени и комунални услуги. В последствие увеличава обхвата на  строителните си дейности, като строи пътища, свлачища, диги, мостове, водопроводи, канализации, площадни и тротоарни пространства, а също така строи и ремонтира сгради – административни, промишлени и жилищни по всички части: архитектурно строителство, водоснабдяване и канализация, електрическа инсталация – до пълно завършване. Поддържала е 12 години Републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Враца в рамките на 100 км. и над 50 км. общинска пътна мрежа до 2012 г.

         През 2014г. фирмата изгради собствена асфалтова база- модел MARINI MAP120 – Co.08/00, с производителност 160 тона/час, за  производство на неплътен и плътен асфалтобетон.

         През 2018 г. се въведе в експлоатация технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: Трошачно – пресевна инсталация с производителност 150т/ч, Верижни багери 2 броя и 1 брой  мотокар, като част от технологичния процес за производство на фракции.

         През месец Май 2021 г. „Строител-Криводол“ ЕООД разшири сферата си на  дейност, като започна извършването на международен транспорт на товари. Първоначално бяха закупени три нови тира, които в момента вече са 12.

          През Юли 2021 г. фирмата закупи и бензино-газстанция, и отново разшири своята дейност с търговия на течни горива на дребно, като на територията на обекта има автомивка, която освен измиване на коли, предлага пране не килими, ремонт, монтаж и демонтаж на гуми.  

Заложените цели и очакваните резултати за този 30 годишен период са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност, като един от големите работодатели в региона.

         В момента фирмата разполага с три основни производствени бази на площ над 70 дка, съвременен бетонов възел – за производство на различни видове бетонови смеси; асфалтова база – за производство на три вида асфалтови смеси; трошачна инсталация – за производство на различни видове фракции; пресевна инсталация за пясък и филц; 30 броя пътно-строителни машини; 45 броя товарни автомобили; 10 специализирани автомобили; метален цех; обособен арматурен двор; стационарна техника; електронна везна; ведомствена бензиностанция; производствени халета – за производство на всякакви видове бетонови и стомано-бетонови изделия; бензиностанция, автомивка и 12 тира.

         От момента на създаването си фирмата е изпълнила над 500 обекта, с обхват на дейност: укрепване на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения на реки; обновяване и доизграждане на туристическа инфраструктура; ремонт, реконструкция и рехабилитации на пътища; високо и ниско строителство; водоснабдяване и канализация; спортна инфраструктура; детски площадки и градини; паркове; площадни пространства и мостове; енергийна ефективност на сгради.

         „Строител-Криводол“ ЕООД предлага качество, бързина и гаранция на строителните услуги.Утвърдил се е като надежден, лоялен и коректен партньор.

         Фирмата се ръководи от двамата управители инж. Спас Спасов и арх. Мариел Спасов, които успешно продължават дългогодишното управление на своя баща и основател на „Строител-Криводол“ ЕООД -  инж. Васко Спасов Василев. Те са уверени в своето ръководство и възможности, заради натрупания богат опит от реализираните обекти през годините.

         Към момента в „Строител-Криводол“ ЕООД работят 88 квалифицирани работници и служители с дългогодишен опит в строителната дейност и производството на строителни материали, които са част от голямото семейство на „Строител-Криводол“ ЕООД.

.

 


2
3
5


2022-11-11 13:55:10