Проект за милиони реши важен за Лом проблем

Проект за милиони реши важен за Лом проблем

Изградената 850-метрова брегоукрепваща стена и дренажна система ще предотвратят свлачищните процеси в кв. Боруна, а впоследствие ще отпадне и забраната за строителство в тази част на града, която е въведена още през 1980 г. Това е главната цел на вече изпълнения проект „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом”, който Община Лом реализира с безвъзмездна финансова помощ от 8 499 787,73 лв., от които финансирането от Европейския съюз бе в размер на 7 224 802,57 лв., а от държавния бюджет на Република България бяха осигурени още 1 274 965,16 лв.

За предотвратяване на свлачищните процеси е изградена е 850-метрова подпорна стена с височина 5,2 м по бреговата линия на река Дунав. Направена е и дренажна система, включваща две ребра от 436 метра и от 885 метра през целия квартал, която понижава водното ниво в тялото на свлачищата, както и две дренажни шахти с диаметър 6 метра всяка. Монтирани са 20 контролни репери и е въведена нова контролно-измервателна система и геодезичен контрол.

Изпълнените цели и очаквани резултати от проекта, който бе финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., бяха представени на пресконференция по повод приключването на всички строително-монтажни дейности.

„Успешно приключихме този сложен и труден, но изключително важен за ломчани инфраструктурен проект. Той е особено значим, защото благодарение на изградената брегоукрепваща стена метра и направената дренажна система, ще се предотвратят активните свлачищни процеси върку площ от 18 хектара в крайбрежния квартал „Боруна“, където живеят над 2000 наши съграждани, и където минава важния републикански път Видин-Лом-Козлодуй. Надяваме се в съвсем скоро време, с предотвратяването на това активно свлачище, да отпадне 50-годишната забраната за строителство в тази част на града. Благодаря на проектантите, на строителите, на екипа по реализацията на проекта и нека си пожелаем успех и на другите инфраструктурни проекти, които изпълняваме в момента.“ – заяви кметът д-р Георги Гаврилов, който преди от пресконференцията, заедно със строителите и екипа по проекта, преряза лентата на новото инфраструктурно съоръжение.

 


2
3
4


2022-11-08 13:46:35