Електростарт с представяне на световно изложение

Електростарт с представяне на световно изложение

 

Екипът на Електростарт-Вършец представи компанията в най-голямото световно изложение в областта на осветлението и строителството във Франкфурт, Германия. На щанда на Електростарт АД бяха представени прототипи на нови LED продукти, които предстои да бъдат внедрени в производствения процес на компанията, както и нови възможности за партньорство с настоящи и бъдещи клиенти.

След двугодишно прекъсване поради пандемичната обстановка новите решения в електрификацията и цифровизацията на Light&Building Autumn 2022 бяха представени от 1531 изложители от 46 страни. Специалното издание дойде в точното време, за да представи решения за настоящите предизвикателства. Водещото световно изложение на технологии за осветление и строителни услуги доказа своята значимост като международно място за срещи от сектора.

Надяваме се, че успешното участие на компанията в Light&Building Autumn 2022 ще даде тласък в производствените процеси на предприятието, ще оптимизира отношенията с клиентите и затвърди позициите на Електростарт АД като синоним за качество в сферата на осветлението.
2022-11-02 10:38:10