Наградиха най-четящите в Мизия

Наградиха най-четящите в Мизия

На най-българския празник - Денят на народите будители в Мизия се преклониха пред тяхното дело. На празника бяха наградени с грамота и книга най-активните читатели. По случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на "История славянобългарска" Наталия Кунчева разказа за голямото значение на историята в онези времена, когато тя предначертава пътя на Българското Възраждане.

В програмата се включиха деца, участващи в клуб „Любознайко“ към ЦПЛР Мизия, с ръководител Цветанка Манова.
Бяха зададени интересни въпроси от ученици към съвременни будители от община Мизия –  Йото Цветков от село Крушовица, НЧ „Пробуда-1927“ село Софрониево и НЧ "Христо Ботев-29" с. Войводово. Нашите съвременни будители с гордост отговориха на всичко онова, което представлява интерес за младото поколение.
И за да бъде атмосферата пълна присъстваше и една велика българка, ушила главното въстаническо знаме на Панагюрския революционен окръг за Априлското въстание – Райна Попгеоргиева, изиграна от Ивелина Ценкинска.
 
 

 


2
7


2022-11-01 15:27:27