До края на седмицата пускат минералната вода във Вършец

До края на седмицата пускат минералната вода във Вършец

По сигнал на хотелиери, че е спряна минералната вода във Вършец, се обърнахме към стопанина на съоръжението, Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен.

Оттам отговориха, че в изпълнение на програма на МОСВ към настоящия момент е спряна минералната вода от сондаж 3 ХГ, НМВ №20 "Вършец", гр. Вършец, поради извършване на ремонтни дейности в сондажа.

Водоподаването ще бъде преустановено до приключване на ремонтните дейностите. За предстоящия ремонт и прекъсване на водоподаването водоползвателите са уведомявани през месец септември и от началото на месец октомври.  На 03.10.2022 г. са проведени разговори с водоползвателите от страна на експерти на БДДР и същите са уведомени, че от 04.10.2022 г. ще започне ремонта. Ремонтните дейности на терен са започнали на 11.10.2022 г.

Към настоящия момент, въпреки възникнали затруднения на терен, се прави всичко възможно да приключи ремонта до края на седмицата, по уверение на изпълнителя, се казва в съобщението на Басейнова дирекция Дунавски район.

Засегнаните обаче смятат, че не е нормално да бъдат предупредени само месец по-рано за планираните ремонти, тъй като системите за резервеции работят с месеци напред. Също е нелогично да не се знае срокът на ремонтните дейности. След удара с ковид-пандемията, туристическите обекти във Вършец ще понесат нов удар. Те обаче се надяват, че фирмата ще направи всичко възможно да приключи работата си възможно най-бързо.
2022-10-13 08:59:15