Стягат за ремонт възлов участък

Стягат за ремонт възлов участък

За основен ремонт на 53 километра от второкласния път Добри дол - Лом - Ковачица - Долни Цибър кандидатите да изработят техническия проект са тринайсет. Това съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура” след отварянето на офертите. Предвидено е изработването на проекти за реконструкция на два участъка от второкласното трасе, което е едно от основните направления към Румъния през Дунав мост 2 при Видин и е с интензивен тежкотоварен трафик. Първият е от границата с област Видин, в района на Добри дол, до Лом, включително ул. “Александър Стамболийски”, ул. “Пристанищна” и част от ул. “Ковачишка”, до моста над р. Лом. Втората отсечка е от изхода на крайдунавския град през Ковачевица, Долни Цибър до границата с област Враца.

Избраният изпълнител трябва да направи геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на него ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. Целта е да се подобри експлоатационното състояние и носимоспособността на пътната настилка, както и отводняването на пътното платно и безопасността на движение, уточняват от АПИ.

Индикативната стойност на поръчката е 1 056 780 лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни.
2022-10-11 14:58:00