RM TV: 10-17.10.2022 г.

RM TV: 10-17.10.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 10.10.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 159 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 33 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 50 еп. 

09.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 1 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 28 еп. 

10.30 "Името на розата" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 33 еп. /п/

13.30 “История от Бронкс 1" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 9 еп., 10 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 50 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 51 еп., 52 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 160 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Човекът оркестър"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 160 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 28 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 11.10.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 160 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 34 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 51 еп. 

09.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 2 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 29 еп.    

10.30 "Жега в града" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 34 еп. /п/

13.30 "Дори ангелите ядат боб" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 51 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 1 еп., 2 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 1 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Денят на Свети Валентин" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 1 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 29 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 12.10.2022 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 1 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 35 еп.    

08.00 "Любовен облог" - сериал, 52 еп. 

09.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 3 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 30 еп.

10.30 "Другият наш възможен живот" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 35 еп. /п/

13.30 "Муса войнът" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 52 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 3 еп., 4 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 2 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Синята пеперуда" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 2 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 30 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 13.10.2022 

06.00 ““Сянката на Елена” – сериал, 2 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 36 еп. 

08.00 "Любовен облог" - сериал, 53 еп.  

09.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 4 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 31 еп.

10.30 "Аржентинско танго" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 36 еп. /п/

13.30 “Бананения Джо” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 15 еп., 16 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 53 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 5 еп., 6 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 3 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Мисията" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 3 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 31 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ПЕТЪК – 14.10.2022

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 3 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 37 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 54 еп.  

09.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 5 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 32 еп.

10.30 "Червеният камион" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 37 еп. /п/ 

13.30 "Планината на ботуша" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 17 еп., 18 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 54 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 7 еп., 8 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 4 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Последна гара" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 4 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 32 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 15.10.2022 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 4 еп. /п/  

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 38 еп. 

08.00 "Синдбад" - аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 33 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 19 еп., 20 еп.

11.30 "Джо" - сериал, 4 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 38 еп. /п/

13.30 "Присъдата" - игр. филм

15.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 6 еп.

15.30 "Любовен облог" - сериал, 55 еп. 

16.30 “Кибербитка” – аним. филм, 9 еп., 10 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 4 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 5 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 4 еп. 

20.00 “Дубльора" – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 5 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 33 еп. /п/

23.00 "Адолф Хитлер" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 16.10.2022 

06.00 ““Сянката на Елена” – сериал, 5 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 39 еп. 

08.00 "Зоро" - аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 34 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 21 еп., 22 еп.

11.30 "Джо" - сериал, 5 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 39 еп. /п/

13.30 "Оскар" - игр. филм

15.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 7 еп.

15.30 "Любовен облог" - сериал, 55 еп. /п/   

16.30 “Кибербитка” – аним. филм, 11 еп., 12 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 5 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 6 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 5 еп. 

20.00 “Сватбата на гробаря" – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 6 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 34 еп. /п/

23.00 "Йелоустун" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 17.10.2022 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 6 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 56 еп.  

09.00 "Доктор Снагълс" - аним. филм, 8 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 35 еп.   

10.30 "Възпитание на феите" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп. /п/

13.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 23 еп., 24 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 44 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 13 еп., 14 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 7 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Пианото" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 7 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 35 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-10-08 15:54:24