Ученически съвет интервюира млади учители

Ученически съвет

Образованието има нужда не само от опита, но и от младостта. За щастие,  в СУ „Никола Войводов“ опитният учителски колектив непрекъснато се подмладява. В средното училище в жк „Дъбника“ знаят, че най- голямото богатство за всяко училище са неговите ученици и затова голяма част от младите учители са бивши възпитаници на училището. Те са не просто любимците на учениците, но и добър пример за това, че тяхното училището осигурява наистина качествено образование. 

Точно те, най- младите, бяха обект на интереса на ученическия съвет в СУ „Никола Войводов“ на 5- ти октомври, Международния ден на учителя.  Вангелис Тавуларис и Евгения Евгениева от 10.а се превърнаха в репортери и им зададоха въпросите, които вълнуват учениците.  В резултат на направените интервюта, учениците научиха, че:

Това, което е насочило Теодора Илиева (начален учител) към професията е любовта към децата, а най-голямото предизвикателство пред нея е желанието заедно с родителите да работят като екип за постигане на най- доброто образование за техните деца.

От Павел Павлов (учител в ГЦОУД прогимназиален етап) чуха, че учителят дава на  децата не само знания , но и изгражда ценностната им система, за да израснат един ден като свободолюбиви , можещи и добри хора.

Тонислава Ценова (учител по математика) подчерта, че голямо предизвикателство към нея е да събуди любов на всяко дете към трудната математика , така да предаде материала, че да ги заинтригува и подтикне малкия изследовател във всеки от тях.

 Светла Младенова (учител в ГЦОУД- начален етап) сподели: „Винаги съм се възхищавала на моите учители и те всеки час успяваха да отворят нови светове в моето съзнание, водеща е любовта към децата , те ни учат  да обичаме без да очакваме нещо в замяна.“

Репортерите на пропуснаха да попитат и свои съученици как възприемат младите учители, а  всички отговори си приличаха. От тях младите учители разбраха, че децата са позитивно настроени към тях, заинтригувани и по- склонни да бъдат отворени за нови знания.


сн.1
сн.2
сн.3
сн.4


2022-10-06 17:16:44