Ендокринолог прегледа десетки безплатно

Ендокринолог прегледа десетки безплатно

При голям интерес от страна на местните жители преминаха безплатните профилактични прегледи, извършени в с. Ослен Криводол и в с. Лик, община Мездра от д-р Емил Младенов, специалист по "Ендокринология и болести на обмяната" в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца. Повече от 50 души от двете села, предимно възрастни хора, се възползваха от разкритата временна приемна и получиха на място квалифицирана медицинска помощ.

На 24 септември 2022 г. (събота) д-р Емил Младенов ще извърши безплатни профилактични прегледи в селата Царевец и Игнатица. Приемната в с. Царевец ще отвори врати в 9:00 часа, а тази в с. Игнатица - в 12:00 часа. Предварителното записване става в кметствата на двете населени места.


1


2022-09-20 11:07:01