Софрониевското читалище стана на 95 години

Софрониевското читалище стана на 95 години

Народно читалище „Пробуда-1927 Софрониево“ отбеляза своя 95 годишен юбилей.

Официалната част на концерта започна с приветствие на Офелия Крумова, секретар на НЧ „Пробуда-1927 Софрониево“. Тя подчерта, че тържественото честване е израз на почит към делото на всички самодейци и радатели на читалището, допринесли за съхраняване на духа, културата и традициите на с. Софрониево.

В празничната програма взеха участие деца от училище „Отец Паисий“, ТС „Сърбеница“, Дамска група „Чаровници“, както и други самодейци, които се изявиха със стихотворения, песни и танци от родния край.

Специални гости на празничната вечер бяха  Татяна Спасова, Цветан Василев- зам.-кмет на общ. Мизия, Румен Шопов- Кмет и председател на НЧ „Отец Паисий-1927“ с. Липница, Галя Христова-Секретар на „Отец Паисий-1927“ с. Липница, Общински съветници при ОбС Мизия.

Честването на 95-та годишнина се превърна в народно веселие и завърши с традиционно Дунавско хоро.


2
3


2022-09-05 16:13:32