Валя Берчева: Няма опасност от наводнение, но трябват средства за почистване на коритото на Скът

Валя Берчева: Няма опасност от наводнение, но трябват средства за почистване на коритото на Скът

“При встъпването ми в длъжност като кмет на Община Мизия, приемайки символите на местната власт, заявих че поемам ясно отговорността и предизвикателството от трудните решения, които предстоят на мен и моя екип. Знам, че Вие гражданите на общината очаквате незабавни действия. Защото всички ние заслужаваме облагородени райони, достъпни пътища, качествено почистване, конкурентно образование и, не на последно място - завръщането на младите хора в нашия край.

Безкомпромисна съм към всеки, който отказва да работи за бъдещето на Мизия. Държа на прозрачността и няма да допусна корупцията и беззаконието да властват в Мизия. Именно за това, държа да се обърна в този момент към всички вас, заяви кметът на общината Валя Берчева. Един от най-важните приоритети за мен от ден първи е състоянието на коритото по поречието на р. Скът. За мен и повечето от вас, които преживяхме наводнението през 2014 г. тази тема е болезнена и твърде чувствителна. Надявам се това никога да не се повтори. За това се боря и всички мои действия са насочени към спокойствието на всички. Факт е, че в момента няма нормална проводимост на водата, в следствие на наличието на множество водолюбиви растения и образуването на наноси от обилните валежи. Факт е и че със средствата, които са отпуснати през 2015 г.- близо 2 млн. лв. не е направено необходимото качествено и ефективно почистване и в случая предприетите действия нямат дългосрочен резултат.

В тази връзка, от встъпването ми в длъжност започнах да се боря за осигуряването на нормална проводимост на коритото на р. Скът и привеждането му в нормално състояние. От страна на Общинска администрация Мизия са инициирани многократни опити с цел търсене и осигуряване на средства, с които да се предприемат незабавни действия по отношение на нормалната проводимост на речното корито и неговото почистване. Многобройни са писмата, които са изпращани до съответните институции, разбира се със снимков материал приложен към тях. Последното писмо е изпратено на 25.08.2022г. За мен е изключително важно и винаги съм била на мнение, че е значима превенцията и навременната поддръжка на водните басейни, както и своевременното предприемане на адекватни мерки и действия.

В последно време липсата на ред в държавата е очевидна и това е още един показател. През април 2022 г. бе инициирана среща от страна на Общинска администрация Мизия, в присъствието на тогавашния областен управител на област Враца, представители на общините по поречието на р. Скът, представители от НИМХ филиал Плевен, отдел "НЯСС" към ДАМТН Плевен, на която бяха поставени наболели въпроси с цел подобряване на координацията, превенция и защита от наводнения. Като изразих своето лично мнение и на всички вас, че ние като последно населено място по поречието на реката сме най-уязвими. И наблегнах, не на последно място, че на територията на града ни се заустват три дерета, които подпомагат покачването на нивото на реката и създават предпоставки за наводнения.

През изминалата седмица на работна среща с настоящия областен управител на област Враца - Георги Митов отново бе поставен въпросът за притеснителното състояние на р. Скът и в частност в регулационните граници на града ни и необходимостта от финансови средства, с които да бъде разрешен този проблем. Предвид лошото финансово състояние на община Мизия, което наследих, многото незавършени обекти и проекти, неразрешените проблеми с години, е непосилно да бъдат осигурени средства от общинския бюджет, с които да финансираме действия за почистване и продълбочаване на коритото на р. Скът. Липсата на държава и на адекватно управление в последната година и половина, липсата на възможности, липсата на проекти, ограничава общината да търси друго финансиране. Единственият начин към настоящият момент е да ни бъде отпуснато целево финансиране от държавата. На мнение съм и винаги съм твърдяла, че най-важна е превенцията.

Притеснително е, както за мен, така и за всички вас състоянието на реката предвид многобройната растителност и предстоящите сезони, характерни с обилни валежи, снеготопене и други. Уверявам ви, че аз и служителите от общинска администрация полагаме максимални усилия за осигуряване на вашето спокойствие. Но не всичко зависи от нас! Екипи от общината денонощно следят състоянието на деретата и нивото на реката. За последното денонощие количеството паднали валежи на територията на Мизия е около 50 л/кв. м., а нивото на реката се е покачило с 6 см. Надявам се, валежите, които се очакват да паднат, да не създадат предпоставки за наводнения, а компетентните органи и институции, от които зависи финансирането, да се замислят и да осигурят необходимите средства. Да се молим и да вярваме в бъдещето на Мизия! Бог да пази Мизия!”, се казва в обръщението на кмета Берчева.

 
2022-09-02 18:02:10