Въженият мост в Мизия е с нови дъски

Въженият мост в Мизия е с нови дъски

Реконстуиран е въженият мост в гр. Мизия. Това се случва след изпращане на уведомително писмо от общината до НИМХ- филиал Плевен за състоянието му. Направено е нужното обследване. Мостът е изграден за обслужване на измерително-информационната хидроложка система за нивото на р. Скът. За подобряване на сигурността на съоръжението, служители на филиала извършиха частичен ремонт, включващ подмяна на носещите вертикали и дървената част на моста. От местната администрация призовават да не се минава групово през моста и да не се претоварва.  

 


2


2022-08-20 17:08:07