Община Мизия с модерна услуга за граждани

Община Мизия с модерна услуга за граждани

В община Мизия действа нова услуга т.нар. виртуална телефонна централа. Функциите, които позволява централата ще доведат до по-качествено обслужване, директна връзка с отделите на администрацията, чрез информационно меню, оптимизиране на разходите за телефонни услуги. Телефонният номер остава непроменен - 09161 23-15. Новата технология покрива всички изисквания на Наредбата ПМС 353/22.10.2021г. и има неограничени възможности да се надгражда. "Работим в услуга на всички граждани. Важен аспект е добрият диалог между гражданите, административната институция и качественото обслужване", категорични са от Община Мизия.

 
2022-08-17 09:37:34