Областен с мобилизация за осигуряването на дърва и справянето с безводието

Областен с мобилизация за осигуряването на дърва и справянето с безводието

На работна среща с представители на ведомствени териториални структури в региона, областният управител на Монтана Валери Димитров призова за стриктно спазване на законовите изисквания при всяко тяхно действие и решение. Срещата се проведе във връзка с предстоящите избори за народни представители и задачите, които институциите трябва да изпълнят и решат възможно най-бързо. В нея участва и заместник-областният управител Кирил Делев. „Преди всичко не трябва да забравяме, че работим в услуга и интерес на гражданите и сме длъжни да им помогнем според компетенциите и правомощията ни“, каза в обръщението си Валери Димитров. В тази връзка той обърна внимание за спазване на работното време и носенето на идентификационни карти (бадж) от служителите при обслужване на граждани. Специален апел отправи и към дирекциите и службите за социално подпомагане и горските стопанства, по отношение изплащането на социалните помощи и снабдяването на дърва за отопление: „Направете всичко възможно нуждаещите се да получат каквото им се полага навреме въпреки пречките, за да не изпадаме в миналогодишната ситуация с неизпълнени заявки и доставки, особено на възрастни хора.“ Много от спешните за решаване задачи са свързани с водоснабдяването в десетте общини, които са членове на асоциацията по ВиК. Най-проблемните райони са три села в община Бойчиновци - Громшин, Кобиляк и Бели брег, село Крива бара в община Брусарци и село Долни Цибър в община Вълчедръм. От градовете с най-тежки проблеми е Лом. От представителя на ВиК - Монтана в срещата - Детелин Иванов, областният управител изиска справка за задълженията на ВиК – Берковица към дружеството в Монтана. Тя трябва да бъде представена най-късно до този петък. Да се засили контролът по спазване на трудовото законодателство в частния сектор и конкретно при сключването на трудови договори, както и да се следи за изпълнението на противоепидемичните мерки, поиска още Валери Димитров. Той предупреди представителите на институциите да обмислят внимателно правените от тях промени в щатовете, особено при съкращения, тъй като по думите му в момента се водят немалко дела от служители, освободени от държавни структури. Областният управител забрани провеждането на предизборни прояви в помещения на държавни структури. До дни Димитров ще издаде и писмена заповед за това. Повечето от участвалите в срещата териториални структури бяха представени от ръководителите си, други – от служители или временно изпълняващи длъжността. В някои от тях предстоят конкурси за ръководен пост, за които областният управител изрази надежда, че ще се проведат честно и прозрачно.

 


2


2022-08-16 18:59:46