RM TV: 15-22.08.2022 г.

RM TV: 15-22.08.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 15.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 103 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 52 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 2 еп. 

09.00 "Ну погоди" - аним. филм, 13 еп., 14 еп., 15 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 122 еп. 

10.30 "Феникс" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 52 еп. /п/

13.30 “Чочарка" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 9 еп., 10 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 2 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 21 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 104 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Есен в Ню Йорк"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 104 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 122 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 16.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 104 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 53 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 3 еп. 

09.00 "Ну погоди" - аним. филм, 16 еп., 17 еп., 18 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 123 еп.    

10.30 "Особеностите на руския риболов" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 53 еп. /п/

13.30 "Ранно щастие" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 3 еп.   /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 22 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 105 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Изгубеният свят" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 105 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 123 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СРЯДА – 17.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 105 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 54 еп.   

08.00 "Любовен облог" - сериал, 4 еп. 

09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 1 еп., 2 еп., 3 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 124 еп.

10.30 "Никита" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 54 еп. /п/

13.30 "Мъже" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 4 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 23 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 106 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Жена мечта" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 106 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 124 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 18.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 106 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 55 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 5 еп.  

09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 4 еп., 5 еп., 6 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 125 еп.

10.30 "Руската певица" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 55 еп. /п/

13.30 “Ароматът на успеха” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 15 еп., 16 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 5 еп.   /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 24 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 107 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Направи го преди 30" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 107 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 125 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 19.08.2022

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 107 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 56 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 6 еп.  

09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 7 еп., 8 еп., 9 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 126 еп.

10.30 "Брак по италиански" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 56 еп. /п/ 

13.30 "Наследството на Ферамонти" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 17 еп., 18 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 6 еп.   /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 25 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 108 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Малката Москва" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 108 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 126 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 20.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 108 еп. /п/  

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 57 еп.

08.00 "Истината за Червената шапчица" - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 127 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 19 еп., 20 еп.

11.30 "Черните вълци" - сериал, 2 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 57 еп. /п/

13.30 "Отмъщението" - игр. филм

15.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 10 еп., 11 еп., 12 еп.

15.30 "Любовен облог" - сериал, 7 еп. 

16.30 “Глукхар” – сериал, 26 еп.

17.30 "Черните вълци" - сериал, 2 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 109 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 37 епизод  

20.00 “Техеран 43" 1 част – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 109 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 127 еп. /п/

23.00 "Краят на света" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 21.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 109 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 58 еп.

08.00 "Принцът и просякът" - аним. филм

08.45 "Малката принцеса Хайди" - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 128 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 21 еп., 22 еп.

11.30 "Черните вълци" - сериал, 3 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 58 еп. /п/

13.30 "Момичето на татко" - игр. филм

15.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 11 еп., 12 еп., 13 еп.

15.30 "Любовен облог" - сериал, 7 еп. /п/   

16.30 “Глукхар” – сериал, 27 еп.

17.30 "Черните вълци" - сериал, 3 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 110 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 38 епизод 

20.00 “Техеран 43" 2 част – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 110 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 128 еп. /п/

23.00 "Космически мечти" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 22.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 110 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 59 еп.

08.00 "Любовен облог" - сериал, 8 еп.  

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 1 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 129 еп.  

10.30 "Лов на пирани" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 59 еп.  /п/

13.30 "Хай Лайф" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 23 еп., 24 еп.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 8 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 28 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 111 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Стрелци" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 111 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 129 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"




2022-08-16 15:46:25