Частичните ремонти в Топлофикация-Враца през летните месеци осигуряват надеждно отопление за клиентите

Частичните ремонти в Топлофикация-Враца през летните месеци осигуряват надеждно отопление за клиентите

"През месец август предстои профилактика и частични ремонти на съоръженията и топлопреносната мрежа. Целта на подобренията е осигуряване на надеждно и сигурно отопление през зимата." каза инж. Радослав Михайлов, изпълнителен директор на "Топлофикация Враца". Той каза, че през годините са отделяли значителни средства за модернизация на основните мощности, топлопреносна мрежа и абонатни станции. По думите му две седмици преди началото на ремонтните дейности ще информират клиентите за графика на извършването им. Директорът на топлофикационното предприятие уточни, че са изготвили плана за профилактиката, така че да не оставят целия град без топла вода за дълго време. 

Директорът на "Топлофикация Враца" разказа, че преди началото на частичните ремонти са направили обстоен оглед на топлопреносната мрежа и абонатните станции. Набелязали са амортизираните участъци, причина за авариите през миналия отоплителен сезон, както и тези трасета, които биха били в основата за нови и по-големи аварии. Инж. Михайлов коментира, че ремонтните дейности ще започнат именно с най-проблемните участъци. 

Инж. Михайлов заяви, че само за последната година са изградили нови абонатни станции благодарение, на които се гарантира уютът на клиентите през зимните месеци. Той посочи, че планират нови инвестиции през тази и следващата година за разширение на съществуващата инсталация за комбинирано производство и изграждане на още нови абонатни станции. Директорът на "Топлофикация Враца" напомни, че през 2019 година са закупени двигател за комбинирано производство и спомагателни съоръжения, с които се гарантира още надеждното отопление за крайните потребители във Враца. 

Изпълнителният директор открои един от значимите проекти за модернизация на дружеството, а именно изпробване на технология за производство на енергия от биогориво. Инж. Михайлов разказа, че инвестицията за използването на биогориво се подготвя от няколко години, като подчерта, че в редица големи европейски градове биомасата е част от горивния микс за производство на зелена енергия за централно отопление и топла вода. "Във Враца за работа с екологичното гориво ще бъде преустроен подгряващ котел в централа "Младост". Монтажните дейности са предвидени за лятото по време на плановите ремонти в топлофикационното дружество." заяви инж. Михайлов. По думите му с проекта се очаква през новия отоплителен сезон да се намали зависимостта от природния газ. 

„Биомасата е една от най-добрите алтернативи на твърдите изкопаеми горива при производството на енергия. Тя е суровина, получена от остатъци от растителни култури. Биомасата включва слама, както и люспи и пелети от ориз, слънчоглед и т.н.:, обясни инж. Михайлов. Като основно предимство на биомасата директорът на дружеството изтъкна, че е възобновяем енергиен източник, който е широко достъпен, при това в големи количества. Според него насърчаването на използването на биомаса ще играе важна роля и в осъществяването на амбициозните цели на Европа за намаляване на въглеродните емисии. 

Инж. Михайлов заяви, че за сега от топлофикацията нямат проблеми при снабдяването със "синьо гориво", но изрази притеснение за големите загуби, които търпи централата заради разликата в цената, на която се купували и продавали газ през миналия отоплителен сезон.

 

 
2022-08-05 11:55:21