Заместник-кмет реши съдбата на врачанската болница

Заместник кмет реши съдбата на врачанската болница

Доктор Петър Керемедчиев ще продължи да е начело на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“. Без промяна остава и съставът на съвета на директорите на лечебното заведение. В него остават проф. Пламен Димитров и д-р Нели Нешева. Това бе прието по време на редовното заседание на болницата. Участниците приеха и годишния финансов отчет за 2021 година на МБАЛ „Христо Ботев“. Бе увеличен и капиталът на здравното заведение с близо 135 хил. лв. Така той от 6 млн. 225 хил. лв. става 6 млн. 360 хил. лв. Увеличеният дял е на държавата. С новото разпределение на акциите държавата си остава мажоритарен собственик. Делът на Община Враца е 6.18 на сто. Другите общини в областта имат между половин и два процента. На общото събрание бе приет и докладът за дейността на болницата през миналата година. Не бе направена смяна на одитора на болницата. По време на събранието се реши да бъде закупен нов ядрено магнитен резонанс за болницата.

Общото събрание този път бе председателствано от зам. кмета на Община Враца Цветан Стойчков въпреки че присъстваше представителят на държавата – временно изпълняващият длъжността директор на РЗИ д-р Ирена Виденова. Причината е, че юристите на здравното заведение бяха категорични, че представеното от нея пълномощно от здравното министерство не е легитимно. Така на практика събранието се проведе единствено между изп. директор д-р Петър Керемедчиев и зам. кмета Цветан Стойчков.

 

 

 
2022-08-04 12:38:34