RM TV: 1-8.08.2022 г.

RM TV: 1-8.08.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 01.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 89 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 38 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 260 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 38 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 108 еп. 

10.30 "Пушкин последен дуел" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 38 еп. /п/

13.30 “Протоколът Уиндфзор" – игр. филм

15.30 "Коктейлът Дудаевь" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 260 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 7 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 90 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Професионалистът"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 90 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 108 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 02.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 90 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 39 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 261 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 39 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 109 еп.    

10.30 "Труден избор" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 39 еп. /п/

13.30 "Скорпион" – игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 1 еп., 2 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 261 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 8 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 91 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Стършела" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 91 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 109 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СРЯДА – 03.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 91 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 40 еп.   

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 262 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 40 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 110 еп.

10.30 "10 жертва" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 40 еп. /п/

13.30 "Смелостта да обичаш" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 3 еп., 4 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 262 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 9 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 92 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Смъртоносна игра" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 92 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 110 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 04.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 92 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 41 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 263 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 41 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 111 еп.

10.30 "Гориво в кръвта" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 41 еп. /п/

13.30 “Седмият ден” - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 5 еп., 6 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 263 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 10 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 93 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Тъндър Пойнт" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 93 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 111 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ПЕТЪК – 05.08.2022

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 93 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 42 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 264 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 42 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 112 еп.

10.30 "Троцки" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 42 еп. /п/ 

13.30 "Белият тигър" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 7 еп., 8 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 264 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 11 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 94 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Съдбата на човека" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 94 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 112 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 06.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 94 еп. /п/  

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 43 еп.

08.00 "Пасторсито" 1 част - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 113 еп.

10.30 "Около светът" - док. филм, 9 еп., 10 еп.

11.30 "Насрещно движение" - сериал, 2 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 43 еп. /п/

13.30 "Рамбо 4" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 43 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 265 еп.

16.30 “Глукхар” – сериал, 12 еп.

17.30 "Насрещно движение" - сериал, 2 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 95 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 33 епизод  

20.00 “Синовете на вятъра" – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 95 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 113 еп. /п/

23.00 "Неизвестното семейство Юлиянови" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 07.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 95 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 44 еп.

08.00 "Пасторсито" 2 част - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 114 еп.

10.30 "Около светът" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

11.30 "Насрещно движение" - сериал, 3 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 44 еп. /п/

13.30 "Пуста земя" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 44 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 265 еп. /п/   

16.30 “Глукхар” – сериал, 13 еп.

17.30 "Насрещно движение" - сериал, 3 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 96 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 34 епизод 

20.00 “Аленото цвете" – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 96 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 114 еп. /п/

23.00 "Кастро" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 08.08.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 96 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 45 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 266 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 45 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 115 еп.  

10.30 "Фантомас срещу Скотланд Ярд" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 45 еп.  /п/

13.30 "Вики Кристина Бареселона" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 266 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 14 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 97 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Големият бос" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 97 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 115 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-07-31 14:10:43