"Предмети на разкош" на Чипровската златарска школа ще заблестят в Балчик

"Предмети на разкош", създадени от Чипровската златарска школа, ще заблестят в "Двореца" в Балчик, съобщават от държавния културен институт за предстоящото откриване на изложбата на 1 август. В колекцията са представени много от произведенията на чипровските майстори, които притежава и съхранява Националният исторически музей. Повечето от предметите са случайни находки от Северозападна България, където са укрити като съкровища от бягащите от драматичните събития българи в края на 17-и век, поясняват организаторите на изложбата. Вероятно златните изделия - с преобладаващо светски характер - са били притежание на заможни семейства, които са ги поръчвали и купували в Чипровци или от пътуващи чипровски майстори-златари.
2022-07-29 15:50:08