Врачански състави купуват нови народни носии

Врачански състави купуват нови народни носии

5 проекта ще се финансират фонд „Култура“ към Община Враца. Те са на обща стойност-9 000 лв. Това реши единодушно местният парламент. Със средства в размер на 1470 лв. докторът по философия инж. Митко Борисов Костов ще реализира проекта си „По пътищата на човешките работи – философски есета“. С нови народни носии ще се облече танцовият състав „Пламъче“ към читалище „Огнище-1930“ с. Челопек. Сумата, която са поискали и им е одобрена е 2500 лв.

Вторият фолклорен фестивал „Северняшки ритми“ ще бъде субсидиран с 2180 лв. от фонда. Танцовият състав на Лиляче ще получи 1 100 лв. за нови народни носии. Финансиране за „С танц и носия става магия“ в размер на 1750 лв. бяха отпуснати на читалището в Бели извор.

 Извън одобрените остава проект на Сдружение „Книгини“, тъй като вече са получили финансиране от Фонда през календарна 2022 г. година.

 
2022-07-26 13:59:33