RM TV: 11-18.07.2022 г.

RM TV: 11-18.07.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 11.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 68 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 17 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 242 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 17 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 87 еп.  

10.30 "Лов на пирани" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 17 еп.  /п/

13.30 "Хай Лайф" - игр. филм

15.30 "Неизвестното семейство Юлиянови" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 242 еп. /п/

17.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 12 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 69 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Стрелци" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 69 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 87 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ВТОРНИК – 12.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 69 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 18 еп.    

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 243 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 18 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 88 еп.

10.30 "Жълто" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 18 еп. /п/

13.30 "Армано" - игр. филм

15.30 "Кастро" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 243 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 1 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 70 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Леон" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 70 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 88 еп./п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 13.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 70 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 19 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 244 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 19 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 89 еп. 

10.30 "Кечистът 1" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 19 еп. /п/

13.30 "Дванадесета нощ" - игр. филм

15.30 "Краят на света" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 244 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 2 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 71 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Хрониките на Ридик" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 71 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 89 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 14.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 71 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 20 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 245 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 20 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 90 еп.

10.30 "Ирония на съдбата" 1 част - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 20 еп. /п/ 

13.30 "300 мили до Гренландия" - игр. филм

15.30 "Космически мечти" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 245 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 3 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 72 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Звярът" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 72 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 90 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 15.07.2022

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 72 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 21 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 246 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 21 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 91 еп.

10.30 "Ирония на съдбата" 2 част - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 21 еп. /п/ 

13.30 "Фантомас" - игр. филм

15.30 "Вселената краят на земята" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 246 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 4 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 73 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Черна котка бял котарак"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 73 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 91 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 16.07.2022

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 73 еп. /п/    

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 22 еп.

08.00 “Синдбад" – аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 92 еп.

10.30 "Кенеди" - док. филм

11.30 "Черни коне" - сериал, 1 еп., 2 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 22 еп. /п/

13.30 "Изпепелени от слънцето" 1 част - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 22 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 247 еп.

16.30 “Джо” – сериал, 5 еп.

17.30 "Черни коне" - сериал, 1 еп., 2 еп./п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 74 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 27 епизод   

20.00 "Гръмотевични птици" - игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 74 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 92 еп. /п/

23.00 "Йеросалимски синдром" - док. филм

00.00 "Край на програмата" 

 

НЕДЕЛЯ – 17.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 74 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 23 еп.   

08.00 “Зоро" – аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 93 еп.    

10.30 "Ал Капоне" - док. филм

11.30 "Черни коне" - сериал, 3 еп., 4 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 23 еп. /п/ 

13.30 "Изпепелени от слънцето" 2 част - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 23 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 247 еп. /п/

16.30 “Джо” – сериал, 6 еп.

17.30 "Черни коне" - сериал, 3 еп., 4 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 75 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 28 епизод   

20.00 "Джорж Вашингтон" - игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 75 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 93 еп. /п/

23.00 "История и загадки на нацизма" - док. филм

00.00 "Край на програмата" 

 

ПОНЕДЕЛНИК – 18.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 75 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 24 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 248 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 24я еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 94 еп. 

10.30 "Името на розата" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 24 еп. /п/

13.30 “История от Бронкс 1" – игр. филм

15.30 "Монголия" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 248 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 7 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 76 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Човекът оркестър"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 76 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 94 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-07-10 14:19:28