Ремонтират ковид отделението на болницата

Ремонтират ковид отделението на болницата

Сумата от 220 178 лв. е отпусната на Многопрофилната болница за активно лечение в Бяла Слатина. Средствата са предоставени от здравното министерство в качеството му на бенефициент по Споразумение за за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. /ОПРР 2014-2020/.

С отпуснатите пари ще бъде монтиран дизелов генератор, чието основно предназначение е осигуряването на непрекъснатост на работата на живото поддържащата медицинска апаратура, газови инсталации и други. Доставка и монтаж на дози за инсталации за медицински газове и изграждане на изолиран асансьор за нуждите на инфекциозно отделение в МБАЛ  гр. Бяла Слатина, който ще служи за превозване на пациенти с COVID-19.

 
2022-07-08 11:19:05