RM TV: 4-10.07.2022 г.

RM TV: 4-10.07.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 04.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 61 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 10 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 236 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 10 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 80 еп. 

10.30 "Феникс" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 10 еп. /п/

13.30 “Чочарка" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 27 еп, 28 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 236 еп. /п/

17.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 5 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 62 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Есен в Ню Йорк"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 62 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 80 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 05.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 62 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 11 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 237 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 11 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 81 еп.    

10.30 "Особеностите на руския риболов" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 11 еп. /п/

13.30 "Ранно щастие" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 29 еп, 30 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 237 еп. /п/

17.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 6 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 63 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Изгубеният свят" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 63 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 81 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СРЯДА – 06.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 63 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 12 еп.   

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 238 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 12 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 82 еп.

10.30 "Никита" - игр. филм.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 12 еп. /п/

13.30 "Мъже" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 31 еп, 32 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 238 еп. /п/

17.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 7 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 64 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Жена мечта" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 64 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 82 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 07.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 64 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 13 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 239 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 13 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 83 еп.

10.30 "Руската певица" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 13 еп. /п/

13.30 “Ароматът на успеха” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 33 еп, 34 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 239 еп. /п/

17.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 8 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 65 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Направи го преди 30 " - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 65 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 83 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ПЕТЪК – 08.07.2022

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 65 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 14 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 240 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 14 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 84 еп.

10.30 "Брак по италиански" - игр. филм

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 14 еп. /п/ 

13.30 "Наследството на Ферамонти" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 35 еп, 36 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 240 еп. /п/

17.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 9 еп.

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 66 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Малката Москва" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 66 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 84 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 09.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 66 еп. /п/  

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 15 еп.

08.00 "Астерикс и голямата битка" - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 85 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 37 еп, 38 еп.

11.30 "Истински лъжи" - сериал, 2 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 15 еп. /п/

13.30 "Отмъщението" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 15 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 241 еп.

16.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 10 еп.

17.30 "Истински лъжи" - сериал, 2 еп. /п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 67 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 25 епизод  

20.00 “Техеран 43" 1 част – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 67 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 85 еп. /п/

23.00 "Живот сред хората" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 10.07.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 67 еп. /п/

07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 16 еп.

08.00 "Мечешки приключения" - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 86 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 39 еп, 40 еп.

11.30 "Истински лъжи" - сериал, 3 еп.

12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 16 еп. /п/

13.30 "Момичето на татко" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 16 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 241 еп. /п/   

16.30 “Къртицата” – сериал, 2 сезон, 11 еп.

17.30 "Истински лъжи" - сериал, 3 еп./п/

18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 68 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 26 епизод 

20.00 “Техеран 43" 2 част – игр. филм

21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 68 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 86 еп. /п/

23.00 "Финансовите пирамиди" - док. филм

00.00 "Край на програмата"
2022-07-03 08:51:35