Голям концерт и художествен пленер направиха в Мизия

Голям концерт и художествен пленер направиха в Мизия

ОУ "Цанко Церковски" със съдействието на Община Мизия бе домакин на заключителна среща по проект "Подкрепа за успех".

Под наслов "Знам и мога" протече събитието, което бе финално за проекта "Подкрепа за успех", по който работят много училища от областта и страната и е финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

Участници бяха училища от община Козлодуй, община Мизия и община Оряхово. ОУ "Христо Ботев" с. Гложене, НУ "Васил Левски" гр. Козлодуй, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Бутан, ПГЯЕ "Игор Курчатов" гр. Козлодуй, ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия, ОУ "Отец Паисий" с. Софрониево, ОУ "Христо Ботев" с. Остров, ОУ "Никола Й. Вапцаров" с. Селановци, НУ "Д-р Петър Берон" гр. Оряхово.

Програмата бе водена от Галина Вълчанова - директор на ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия, съпътствана от приветствие от Валя Берчева - кмет на община Мизия и поздравления от името на Лорета Колева - началник на РУО Враца.

Мероприятието стартира с пленер по изобразително изкуство на открито и викторини "Знам и мога". Атрактивен концерт "Детство мое", с изпълнения на мажоретен състав, поучителен етюд, стихотворения, песни, танци и неповторими емоции приключи празничният ден.

Основната цел на проекта е подкрепа на ученици със затруднения в усвояването на учебното съдържание, чрез включването им в дейности за преодоляване на пропуските, както и предотвратяване на преждевременно напускане на училище.

 


2
3
4
5
6


2022-06-30 09:54:12