Удължават важен проект в община Бяла Слатина

Удължават важен проект в община Бяла Слатина

Удължават с 6 месеца проекта „Патронажна грижа + в Община Бяла Слатина“.

 

Кметът инж. Иво Цветков вече подписа допълнителното споразумение. За тази цел Община Бяла Слатина ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на  219 652,80 лева.

И занапред дейностите по проекта ще се изпълняват в две направления:

По първото направление ще продължат да се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги, в домовете на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставените под карантина заради COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Предоставяните услуги са изцяло освободени от такси и потребителите не заплащат за тяхното ползване, като всички разходи са изцяло за сметка на бюджета на проекта. В момента патронажната грижа се предоставя на 96 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, текущо почистване на дома и др. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: медицински сестри, домашни помощници.

В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, също ще продължат досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала, мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги. Тук се включват закупуване на дезинфекционни препарати и оборудване, имащи пряко отношение към създаване и поддържане на безопасна работна среда в социалните услуги, гарантираща здравето на потребители и служители.
2022-06-27 11:43:24