Среща на иновациите имаше в Селановци

Среща на иновациите имаше в Селановци

В ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Селановци, във връзка с осъществяване на дейностите по НП „Иновации в действие”, се проведе среща на представители на училището домакин с представители на ИОУ „Иван Вазов” гр. Вълчедръм, ОУ „Христо Ботев с. Садина и ОУ „Антон Страшимиров” с. Светлен. Домакинът на събитието ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Селановци представи две от своите иновации – „Аз мога” и „Пътувам в Европа на английски език”.

Иновацията „Аз мога” се осъществява за втора година, съвместно с БЧК гр. Враца с учениците от 7 клас. Те представиха на гостите поредица от казуси, в които показаха добитите чрез участието си в иновацията социални умения и компетентности за оказване на долекарска помощ и грижа за болни и самотни хора. В края на представянето им, Олга Петрова – лектор и обучител от БЧК, връчи на учениците сертификати за част от професия „Домашен помощник”, които те получават след успешно положен писмен и практически изпит.

След кратка разходка из училището и запознаване с традициите на село Селановци, гостите се насладиха на представянето на иновацията „Пътувам в Европа на английски език” от ръководителя на групата Ивалина Русинова и учениците от 5 клас. Срокът за осъществяването на иновацията е три години, през които учениците се запознават с традициите, забележителностите и характерната кухня на различни европейски страни, чрез използване на английски език. Участниците представиха на гостите презентации за избрани от тях държави и участваха във викторина с въпроси. Състезателният характер показа, че учениците имат много знания за изучения материал, умело използват английски език, за да покажат наученото, а осъществяването на междупредметни връзки прави използването на метода „учене чрез правене” още по-полезен в образователния процес. Учениците получиха грамоти за активно участие.

Срещата завърши с дискусия и обещание за бъдещо съвместно сътрудничество между образователните институции, осъществили обменната визита.

Гергана Ценкова – директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров”

 

 
2022-06-06 09:59:19