Гост от чужбина видя потенциала на Чупрене

Гост от чужбина видя потенциала на Чупрене

По покана на областния управител Любен Иванов, Артуро Вилар, председател на StartupVillage Europe Network (SVEN) посети град Видин. Двамата обсъдиха концепцията StartupVillage и приложимостта й в Република България. Артуро Вилар изложи виждането си за развитие на StartupVillage в с. Чупрене, област Видин и възможностите, които ще се открият за привличане на млади хора и иновации, посредством партньорството с подобни населени места в Испания и Финландия. Любен Иванов го запозна с важни инфраструктурни проекти, които могат да ускорят развитието на Северозападна България и конкретно община Чупрене и получи ангажимента на Артуро Вилар за подкрепа при тяхното реализиране. Срещата приключи с официална покана към областния управител Любен Иванов за участие в следващата конференция INNOWAVE SUMMIT в град Брага, Португалия.


2


2022-05-23 13:28:03