Чипровци с голям напредък в развитието си

Чипровци с голям напредък в развитието си

Областният управител Ванина Вецина посети Чипровци. Това е поредното населено място, посетено от нея след обещанието й да се запознае с проблемите на отделните общини на място.

В Чипровци тя се срещна с кмета Пламен Петков и с управниците на населените места в района.

„Само на място и в разговори с хората по места проблемите се научават и разбират най-добре – къде има проблем с пътища, къде с бездомни кучета, къде с осветление, вода или друго и какви са начините за решаването на тия проблеми, затова Ви благодаря за посещението“, коментира визитата й кметът на Общината Пламен Петков.

Чипровци бележи голям напредък в развитието си, стана ясно от думите на местната власт. Тя е сред първите общини в страната ни, които започнаха да отделят средства от бюджета си за всяко новородено – в момента сумата е 1000 лева. Тя е и сред първите, предложили безплатни детски градини – това се случи още преди шест години.

В града и населените места от общината нямат проблем със събирането на задължения за вода – събираемостта е почти 100%, но имат проблем с водохващанията. Общината има подаден готов проект в МРРБ, включително с избор на изпълнител, за подмяна на довеждащия общ водопровод на Чипровци и Железна. Надеждата е за финансиране от там, тъй като вариант за европейски средства няма - поради липсата на консолидация по ВиК в област Монтана. Проекти за обновяване на ВиК инфраструктурата има за още шест населени места. С помпажно водоподаване е само село Бели Мел, останалите населени места са с гравитачно.

В Чипровци има няколко точки за безплатен интернет. Има и голямо търсене на къщи, но няма предлагане – имотите държат цените си и рядко се продават. Голяма част от собствениците се прибират само за почивните дни, немалко живеят в населените места и работят на друго място – основно в Монтана. Има и такива, които се връщат в родното си Чипровци след пенсионирането си.

Най-големите работодатели са общинската администрация и дърводелският цех в село Митровци. Местни фирми също осигуряват работни места, но недостатъчно. Плановете за масова заетост са в рудодобива.

Сред големите проблеми е състоянието на пътищата, особено отсечката Бели мел-Чипровци. За ремонт е и участъкът Ковачица-Равна, както и подходите към Челюстница, Горна лука, Чипровския манастир и заставата при Мартиново. Пречка в обновяването на пътната инфраструктура е условието за свързаност на пътища с по-висок клас, какъвто в община Чипровци няма. Асфалтирането на улиците в населените места е ангажимент на местната власт и тя се справя с него. Това лято работата й продължава с различни дейности в няколко населени места.

Спънка за общинската администрация са и измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция. С него се налагат ограничения за продажба, а в същото време в територията на общината пустеещите земи са около 80 хил. декара. Цената е ниска заради спецификата на почвата, но има търсене за други проекти, много от които са за пчелини.

Друго, за което се търсят решения, са недостатъчните места за нощувка и настаняване в къщите за гости и хотелите. При спортни състезания с повече отбори и при други масови събития с много участници и гости, каквото е традиционният фестивал на чипровския килим, това създава неудобство.

 
2022-05-20 09:47:54