Борислав Сандов „размаха пръст“ на Камибо

Борислав Сандов „размаха пръст“ на Камибо

Има нанесена вреда в малък периметър около басейна, който съдържа от години серовъглерод. Обектът се намира в района на бившия торов завод „Химко. В момента там се съхранява 6 тона „мъртъв обем“ от опасното вещество. Поради немарливите действия от страна на фирма „Камибо“ дружеството е осъдено от врачанската екоинспекция. Наложената санкция е в размер на 10 хил. лв. Глобата обаче все още не е изплатена от фирмата. Това обяви във Враца министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Той е категоричен, че ще гони до дупка дружеството, докато не изпълни поетия ангажимент за извозването на серовъглерода. Даденият краен срок от РИОСВ – Враца е 3 юни тази година.

„Ако това не се случи от МОСВ ще пристъпим към други действия“, категоричен е екоминистърът.

В момента цистерните са потопени в басейни, за да бъдат предпазени от влиянието на атмосферния въздух. Площадката се намира на територията на топлоцентралата на химкомбината, който не работи повече от 20 години. През този период централата и инсталациите със серовъглерода бяха отделени като актив и продадени на фирма "Камибо".
2022-05-17 15:55:15