Врачански учители и ученици посетиха Турция

Врачански учители и ученици посетиха Турция

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца осъществи последната среща с ученици по проект  GOod PrICTices,   2019-1-HU01-KA229- 061010_3 с координатор Унгария по програма „Еразъм+“, „Ключова дейност 2“ „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, който започна на 01.09.2019 и свършва на 31.08.2022, защото бе удължен с една година поради пандемията.

В периода 27.04.2022- 01.05.2022 преподавателят Ивка Николчова, координатор на проекта и Ирена Димитровска- Андреева, главен учител от ПГТР придружиха четирима ученици в Истанбул. Партньорите Турция; Румъния, Полша, Гърция, Унгария и България се запознаха с турската образователна система, представиха своите държави, градове и училища.

Целта на срещата бе да предостави на учителите конкретни съвети как да започнат да използват нови мобилни приложения и ИКТ инструменти в класната си стая, да даде възможност на учителите да споделят собствените си идеи при използването на тези инструменти и взаимно да се подкрепят. Направи се анализ на текущата ситуация във всяко училище и държава и начините, по които може да се интегрират по-добре технологиите в класната стая, необходимите видове оборудване.

Приемащото училище представи своята добра практика с три ИКТ приложения в часове по биология и ИТ.

Домакините бяха организирали богата културна програма.

 

 


2
3


2022-05-03 08:44:06