Деца разгледаха модерна овцеферма

Посещение на Овцеферма

Екип от Детска градина "Вълшебница" във Враца, деца и родители от четвърта група "Бамби", организирано посетиха Овцеферма "Околчица" във връзка с изпълнение на дейности от Програма за екологично възпитание и План за работа с родители. Инициативата имаше за цел да запознае децата с грижите, които полагат фермерите за животните, изграждане на предпоставки за адекватно поведение спрямо техните прояви като основа за екологична култура.

Соня Вангелова, учител в четвърта група "Бамби" запозна групата с начина на живот във Фермата. Проведени бяха игри с децата с цел разпускане и провокиране на детската любознателност, опитване на продукти, добити от животните.

Близостта до животните беше вълнуващо преживяване както за децата, така и за техните родителите.


1
2


2022-05-03 08:53:12