Ясни са победителите от общинското състезание в Бяла Слатина

Ясни са победителите от общинското състезание в Бяла Слатина

За втора поредна година община Бяла Слатина и ОУ „Св. Климент Охридски“ бяха единствените, които заявиха готовност да са домакини на Общински кръг на национално състезание по безопасност на движението по пътищата, което се явява като втори кръг от Националното ученическо състезание по безопасност на движение по пътищата за учебната 2021/2022г. Това състезание цели усъвършенстване на знанията и уменията в условията на пътното движение, култура на поведение на пътя и спазване на общоприетите правила и норми. Тази година общинският кръг във възрастова група V- VII клас се проведе от училищни отбори, сформирани от ученици в дневна форма на обучение. Отборите бяха съставени от 2 момичета и 2 момчета.

Участие в състезанието заявиха 3 отбора - ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина с капитан Теодор Георгиев; СУ „Васил Левски“- гр. Бяла Слатина с капитан Ивайло Гетов; ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава с капитан Иван Черновитски.

Съгласно регламента на Националното състезание по БДП, общинският кръг премина в два етапа - решаване на писмен тест и практически тест. След демонстрираните по време на писмения тест знания от всички участници в надпреварата, започна втората по- забавна и очаквана с интерес втора част, а именно практическата. Тя включваше изпълнение на редица, различни по сложност елементи, за което състезателите трябваше да са максимално концентрирани и стриктно да спазват регламента.

Нелеката задача да оценяват състезателите се падна на тричленно жури в състав Тихомир Трифонов- зам. кмет на община Бяла Слатина и председател на общинската комисия по БДП; Весна Павлова- главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“; Цветан Митов- инспектор РУ на МВР гр. Бяла Слатина.

Първото място в тазгодишното състезание зае ОУ „Кл. Охридски“ гр. Бяла Слатина. На второ място се класира отбора на СУ „В. Левски“ гр. Бяла Слатина. Третото място беше за отбора на ОУ „Хр. Ботев“ с. Търнава.

Всички участници получиха медали и грамоти за участие, както и предметни награди осигурени от общината и училището домакин.

 
2022-04-29 10:24:37