Криводол с акция срещу уличните кучета

Криводол с акция срещу уличните кучета

На територията на Община Криводол е направена акция за намаляване и овладяване на популацията на безстопанствените кучета чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Формирането на конкретни цели и мерки на акцията е извършено на базата на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на обработени кучета, както и поемане на грижи за тях от страна на граждани, организации и общини. Община Криводол има сключен договор с лицензирана фирма за осъществяване на ветеринарномедицинска практика във ветеринарна лаборатория, която проведе специализирана акция за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол.

 
2022-04-27 11:32:37