RM TV: 25.04-1.05.2022 г.

RM TV: 25.04-1.05.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 25.04.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 121 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 138 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 176 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 1 еп., 2 еп., 3 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 11 еп. 

10.30 "Дори ангелите ядат боб" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 138 еп. /п/

13.30 “Денят на Свети Валентин" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 39 еп., 40 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 176 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 19 еп., 20 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 122 еп.

19.30 "Пръски от извора" - Концерт

20.30 "10 жертва"- игр. филм

22.30 “Любовен облог” – сериал, 122 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 11 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 26.04.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 122 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 139 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 177 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 4 еп., 5 еп., 6 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 12 еп.    

10.30 "Червеният камион - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 139 еп. /п/

13.30 "Планината на ботуша" – игр. филм

15.30 "Адолф Хитлер" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 177 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 21 еп., 22 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 123 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Последна гара" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 123 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 12 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СРЯДА – 27.04.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 123 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 140 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 178 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 7 еп., 8 еп., 9 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 13 еп.

10.30 "Възпитание на феите" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 140 еп./п/

13.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм

15.30 "Коктейлът Дудаев" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 178 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 23 еп., 24 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 124 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Пианото" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 124 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 13 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 28.04.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 124 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 141 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 179 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 10 еп., 11 еп., 12 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 14 еп.

10.30 "Елза и Фред" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 141 еп. /п/

13.30 “Булевард на революцията” - игр. филм

15.30 "Неизвестното семейство Юлиянови" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 179 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 24 еп., 25 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 125 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Труден избор" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 125 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 14 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 29.04.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 125 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 142 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 180 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 13 еп., 14 еп., 15 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 15 еп.

10.30 "Адски дъжд" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 142 еп. /п/ 

13.30 "Фантомас се развихря" - игр. филм.

15.30 "Кастро" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 180 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – аним. филм, 1 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 126 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Лечителят" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 126 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 15 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 30.04.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 126 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 143 еп.

08.00 "Астерикс и голямата битка" - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 16 еп.

10.30 "Кастро" - док. филм

11.30 "Черни коне" - сериал, 8 еп., 9 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 143 еп. /п/

13.30 "Присъдата" - игр. филм

15.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 16 еп., 17 еп., 18 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 181 еп.

16.30 “Найтмен” – аним. филм, 2 еп.

17.30 "Черни коне" - сериал, 8 еп., 9 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 127 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 5 епизод  

20.00 “Дубльора" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 127 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 16 еп. /п/

23.00 "космически мечти" - док. филм

00.00 "Край на програмата" 

 

НЕДЕЛЯ – 01.05.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 127 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 144 еп.  

08.00 "Мечешки приключения" - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 17 еп.

10.30 "Вселената краят на земята" - док. филм

11.30 "Насрещно движение" - сериал, 1 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 144 еп. /п/

13.30 "Сватбата на гробаря" - игр. филм

15.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 19 еп., 20 еп., 21 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 181 еп. /п/   

16.30 “Найтмен” – аним. филм, 3 еп.

17.30 "Насрещно движение" - сериал, 1 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 128 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 6 епизод 

20.00 “Оскар" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 128 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 17 еп./п/

23.00 "Кенеди" - док. филм

00.00 "Край на програмата"
2022-04-26 09:11:37