С близо 35 милиона ще разполага Община Лом

С близо 35 милиона ще разполага Община Лом

Близо 35 милиона лева е бюджетът на Община Лом за 2022 година, който местните парламентаристи с 24 гласа „за” и 2 „въздържал се” приеха на заседание на Общинския съвет. Субсидията от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности е в размер на 18 863 000 лева срещу 16 949 685 лв. през 2021 г. За образование и тази година са предвидени най-много средства, като за него са отделени 15 170 000 лева. Бюджетът за социалните дейности е в размер на  6 725 341  лв. Държавата осигурява за тази функция 4 939 564  лв. С най-голямо увеличение спрямо 2021 г. са средствата за социални дейности – 21,10 %, здравеопазване – 18,6 % и образование – 5,8 %.

Очакваният размер на постъпленията в общинския бюджет от данъчни и неданъчни местни приходи е в размер на 4 862 000 лв. Те са формирани без увеличение на таксата за битови отпадъци, която се запазва от миналата година, както и на другите местни данъци и такси.
2022-04-21 13:38:04