Кмет и областен с мерки срещу наводнения

Кмет и областен с мерки срещу наводнения

По инициатива на кмета Валя Берчева, Мизия бе домакин на работна среща за обсъждане на мерки за защита от наводнение в долното течение на река Скът.

"Основен приоритет е да работим с грижа и в услуга на всички жители от територията на нашата община." - декларира г-жа Берчева, откривайки срещата.

На срещата присъства областния управител Стефан Красимиров, представители на общините по поречието на река Скът - Враца, Борован и Бяла Слатина, на "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" към ДАМТН Плевен,  ДП "Управление и стопанисване на язовири", Национален институт по метеорология и хидрология. Стефан Каменовски- гл. специалист "Отбранително-мобилизационна подготовка" представи данни от наблюдения при кризисни ситуации за състояние на речното корито на територията на община Мизия, както и обобщени анализи при критични стойности на нивото на р. Скът, изготвени от Общинската администрация.

В дискусията бяха поставени въпроси за достъп до данни от метеорологичния, хидрологичния и техническия мониторинг на всички язовири от водосбора на р. Скът и хидрометричните станции и получаване на информация при аварийно изпускане на язовирите, с цел безопасно преминаване на високата вълна в долния участък на реката. Всички ангажирани институции по време на срещата се обединиха за подобряване координацията и превенция за защита от наводнения, в името на сигурността и безопасността на жителите от област Враца.


сн.1
сн.2


2022-04-20 07:47:38