RM TV: 11-17.04.2022 г.

RM TV: 11-17.04.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 11.04.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 107 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 124 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 164 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 34 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 72 еп.  

10.30 "Изгубеният свят" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 124 еп. /п/

13.30 “Никита" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 164 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 44 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 108 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Мъже"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 108 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 72 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 12.04.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 108 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 125 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 165 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 35 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 73 еп.    

10.30 "Жена мечта - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 125 еп. /п/

13.30 "Руската певица" – игр. филм

15.30 Планета земя" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 165 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 45 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 109 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ароматът на успеха" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 109 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 73 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 13.04.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 109 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 126 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 166 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 36 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 74 еп.

10.30 "Направи го преди 30" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 126 еп./п/

13.30 "Брак по италиански" - игр. филм

15.30 Планета земя" - док. филм, 15 еп., 16 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 166 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 46 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 110 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Наследстовото на ферамонти" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 110 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 74 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 14.04.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 110 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 127 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 167 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 37 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 75 еп.

10.30 "Малката Москва" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 127 еп. /п/

13.30 “Лов на пирани” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 17 еп., 18 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 167 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 47 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 111 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Хай Лайф" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 111 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 75 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 15.04.2022   

06.00 “Любовен облог” – сериал, 111 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 128 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 168 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 38 еп.

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 1 еп.

10.30 "Стрелци" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 128 еп. /п/ 

13.30 "Жълто" - игр. филм.

15.30 "Планета земя" - док. филм, 19 еп., 20 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 168 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 48 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 112 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Армано" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 112 еп. /п/

23.20 "Страниците от живота" - сериал, 1 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 16.04.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 112 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 129 еп.

08.00 "Пасторсито" 1 част - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 2 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 21 еп., 22 еп.

11.30 "Черни коне" - сериал, 1 еп., 2 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 129 еп. /п/

13.30 "Отмъщението" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 39 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 169 еп.

16.30 “Кибербитка” – аним. филм, 1 еп., 2 еп.

17.30 "Черни коне" - сериал, 1 еп., 2 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 113 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 1 епизод   

20.00 “Техеран 43" 1 част – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 113 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 2 еп. /п/

23.00 "Земя на прицел" 1 част - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 17.04.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 113 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 130 еп.  

08.00 "Пасторсито" 2 част - аним. филм

09.30 "Страниците от живота" - сериал, 3 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 23 еп., 24 еп.

11.30 "Черни коне" - сериал, 3 еп., 4 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 130 еп. /п/

13.30 "Момичето на татко" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 40 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 169 еп. /п/   

16.30 “Кибербитка” – аним. филм, 3 еп., 4 еп.

17.30 "Черни коне" - сериал, 3 еп., 4 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 114 еп.

19.15 "Жоакина" - сериал, 2 епизод 

20.00 “Техеран 43" 2 част – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 114 еп. /п/

22.15 "Страниците от живота" - сериал, 3 еп./п/

23.00 "Земя на прицел" 2 част - док. филм

00.00 "Край на програмата"
2022-04-11 09:54:45