Археолози започват проучване край Димово

Археолози започват проучване край Димово

В средата на април се предвижда да стартира археологическото проучване на обект от късната античност (IV-VI в.), открит през миналата година по трасето на пътя Видин-Ботевград в района на Димово, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Археологическият обект е разположен върху естествено възвишение между град Димово и село Шипот. При предварително археологическо проучване миналата година са открити части от крепостна стена, ограждаща площ от около 4 декара. Според археолозите обектът вероятно е служел за укрепен продоволствен пункт, за което свидетелстват изсечени в скалата ями за съхранение на хранителни продукти и вода. В североизточния сектор са проучени останки от две сгради с каменна конструкция, които са били опожарени. В северната част е регистрирано входно съоръжение и части от зидано стълбище. Обитаването на терена е прекъснато след първата половина на V век и е възобновено във втората половина на VI в., когато до северната стена някога е била изградена еднокорабна църква. В границите на обекта са регистрирани още няколко зле съхранени структури от този период. Събрани са множество метални, керамични и костни находки.

Въз основа на резултатите от предварителното проучване през миналата година, комисия към Министерство на културата е решила археологическото проучване да продължи и през тази година до разкриване на целия обект.

Разкопките ще продължат пет месеца. Археологическият екип ще извърши теренно проучване, след което ще обработи и анализира откритите материали и получените данни, и ще интерпретира резултатите от находките.
2022-04-08 11:33:43