Обсъдиха бюджета в Чупрене

Обсъдиха бюджета в Чупрене

На 29 март в заседателната зала на Община Чупрене се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Чупрене за 2022 г.

Главният специалист „Бюджет и финансов контрол“ Георги Александров запозна присъстващите с макро рамката на бюджета и подчерта, че той гарантира финансовата стабилност на общината. Общата субсидия е в размер на 3 млн. лв.  Средствата  за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища са 56 100 лв. По-висока е капиталовата субсидия- 447 100 лв.

В обсъждането се включи Захарин Захариев- директор на ОУ „Акад. Мл. Димитров“ който попита как ще се компенсира увеличението на цените на електроенергията, като кметът Анжело Добричов го увери, че са взети всички възможни мерки. Директорът настоя и за довършване ремонта на покрива на училището, за което са необходими 20 000 лв. Те не са включени в бюджета, но на следващите сесии въпросът ще бъде обсъден и ще се търси спешно решение. Съветникът Радостина Ранчинска коментира предложените промени за намаляване разходите за издръжка на всички общински звена с финансиране по местни дейности с цел стабилизацията на бюджетните разходи. Забележките си обаче съветничката ще отправи на сесията за приемане на бюджета.
2022-04-05 12:58:16