Международния ден на птиците отбелязват в Белоградчик

Международния ден на птиците отбелязват в Белоградчик

Обществените възпитатели на МКБППМН, ученици от петите класове на СУ „Христо Ботев”, служители и потребители на ЦОП заедно отбелязват днешния Международен ден на птиците с посещение на Природо-научния музей в Белоградчик. „По силата на Конвенцията за защита на редките птици, днешния ден се отбелязва от 1906 г. Първи април е дата, чрез която всички хора заявяваме загрижеността си за опазването и съхранението на птиците” – подчерта в беседата си с децата служитлят в музея Любомир Димов,. Всички присъстващи разгледаха с интерес многообразието на птиците в Северозападния район на България. А в организирания своеобразен поход до Белоградчишката крепост и околностите учениците с интерес имаха възможността да наблюдават и коментират поведението на срещаните птици.

 


сн.1


2022-04-01 12:40:30