Форум за обмяна на добри практики се проведе в Селановци

Форум за обмяна на добри практики се проведе в Селановци

Форум за обмяна на добри междуинституционални практики „По пътя към успеха – заедно” в изпълнението на дейностите по НП „Заедно за всяко дете” Модул 2 „ Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст” се проведе в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Селановци.

Гости на събитието бяха Асен Бошнаков – представител на община Оряхово, представители на кметство с. Селановци, кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране град Враца и представители на образователните институции от община Оряхово – СУ „Христо Ботев”- град Оряхово, ОУ „Христо Ботев” – село Остров, ДГ „Мир” - село Селановци, община Козлодуй – СУ „Христо Ботев” – град Козлодуй и община Бяла Слатина – ОУ „Христо Ботев” – с. Търнава. В представените презентации и доклади от институциите пролича съпричастността им по темата за задържането на учениците и децата в училище и детска градина, чрез представяне на добри практики. В края на форума всеки си „открадна” благородно по нещо от видяното с желание да го използва в собствената си практика.
2022-04-01 09:27:24