Подмениха водопровод и колектор в Бяла Слатина

Подмениха водопровод и колектор в Бяла Слатина

В отсечката от ул. Климент Охридски“ до ул. „Хан Крум“ в Бяла Слатина беше изграден канализационен колектор, подменен водопровода и възстановена тротоарната настилка в първоначалния и вид. Дейностите са част от изпълнението на обект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“.

През 2020 г. се появи авария около спирателен кран на стария водопровод по ул.“Д. Благоев“, който е разположен на кръстовището с ул.“Хр. Ботев“ и водата проникна в трасето на канала по ул.“Хр. Ботев“, вследствие на което част от пешеходната настилка по тази улица пропадна и се наложи да се извърши ремонт на същата. През есента на 2021 г. отново на стария водопровод се появи авария и част от настилката, която е продължение на ремонтираната отсечка пропадна, което наложи да се извърши спешен ремонт, който завърши с полагането на армирана бетонова настилка. Тротоарни плочки не бяха поставени, поради влошаване на времето.   

През изминалата зима част от настилката с плочи, продължи да пропада, което налага да се извърши ремонт и на нея. След направен оглед беше констатирано, че е необходимо пропадналата настилка да се възстанови и в момента са в ход ремонтните дейности по възстановяване целостта на този важен за жителите на Бяла Слатина участък, който е част от централната зона на града. За целта се направи изкоп на пропадналия участък, който беше насипан с трошен камък и се положи армирана бетонова настилка. В последствие ще се положат плочи от врачански камък и червен пясъчник, с което процеса по възстановяване на проблемния участък ще бъде завършен.
2022-03-31 12:01:52