Обновена съдебна зала отвори врати в Районен съд – Лом

Обновена съдебна зала отвори врати в Районен съд – Лом

Изцяло обновена съдебна зала приема вече страните по наказателни дела в Районен съд – Лом.  Съдебна зала № 14 е ремонтирана и оборудвана с ново обзавеждане със средства отпуснати от Висшия съдебен съвет. Ремонтът е продължил  от втората половина на 2021 г. до началото на 2022 г. Помещението не  е основно ремонтирано и осъвременявано 80 десетилетия от построяването на Съдебната  палата до наши дни, казаха служители на съда. След реновирането й залата е с изцяло променен вид и функционалност, а дизайнът и оборудването й  отговорят на всички съвременни съдебни стандарти, коментираха магистрати. В Районен съд – Лом функционират 6 съдебни зали, като всеки от съдиите, които правораздават,  ползва отредени само за тях зали за разглеждане на делата. Необходимост от ремонти има за още две от залите в палатата, заявиха от съда. Съдебната палата в Лом е открита през 1941 г., а проектът и е дело на  екип начело с арх. Пенчо Койчев, проектирал и Съдебната палата в София, северното крило на Народното събрание, мавзолеят „Св. Георги“ в Плевен, дворецът „Царска Бистрица“ и други емблематични сгради-паметници на културата в България.

 
2022-03-24 10:28:36