RM TV: 21-28.03.2022 г.

RM TV: 21-28.03.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 21.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 86 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 103 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 146 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 13 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 51 еп.   

10.30 "Фан фан лалето" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 103 еп. /п/

13.30 "Черен хоризонт" - игр. филм

15.30 "Истории и загадки на нацизма" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 146 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 23 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 87 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Хлапетата на Америка" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 87 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 51 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 22.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 87 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 104 еп.    

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 147 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 14 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 52 еп.

10.30 "Агент 117" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 104 еп. /п/

13.30 "Последният легион" - игр. филм

15.30 "Монголия" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 147 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 24 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 88 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Пушкин последен дуел" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 88 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 52 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 23.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 88 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 105 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 148 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 15 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 53 еп. 

10.30 "Протоколът Уиндзор" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 105 еп. /п/

13.30 “Професионалистът" - игр. филм

15.30 "Финансовите пирамиди" - док. филм

16.30 "Дивият ангел"" - сериал, 148 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 25 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 89 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Синята пеперуда" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 89 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 53 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 24.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 89 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 106 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 149 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 16 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 54 еп.

10.30 "Смелостта да обичаш" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 106 еп. /п/ 

13.30 "Смъртоносна игра"  - игр. филм

15.30 "Тайните на кралското семейство" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 149 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 26 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 90 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Гориво в кръвта" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 90 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 54 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 25.03.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 90 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 107 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 150 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 17 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 55 еп.

10.30 "Седмият легион" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 107 еп. /п/ 

13.30 "Тъндър Поинт" - игр. филм

15.30 "Че Гевара" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 150 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 27 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 91 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Труден избор"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 91 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 55 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 26.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 91 еп. /п/    

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 108 еп. 

08.00 “Астерикс и Клеопатра" – аним. филм

09.10 "Лесни сказки" 1-2 - аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 56 еп.  

10.30 "Живот сред хората" - док. филм

11.30 "Джо" - сериал, 6 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 108 еп. /п/

13.30 "Кажи защо ме остави" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 18 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 151 еп.

16.30 “Глукхар” – аним. филм, 28 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 6 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 92 еп.

19.15 "Слепия" - сериал, 3 епизод  

20.00 "Любовниците" - игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 92 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 56 еп. /п/

23.00 “Йелоустоун - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 27.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 92 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 109 еп.    

08.00 “Истината за Червената шапцица" – аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 57 еп.    

10.30 "Страстта към животните" - док. филм

11.30 "Джо" - сериал, 7 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 109 еп. /п/ 

13.30 "Жената на моя партньор" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 19 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 151 еп. /п/

16.30 “Глукхар” – аним. филм, 29 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 7 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 93 еп.

19.15 "Слепия" - сериал, 4 епизод  

20.00 "Кула на смъртта" - игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 93 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 57 еп. /п/

23.00 "Ал Капоне" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 28.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 93 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 110 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 152 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 20 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 58 еп.  

10.30 "Стършела" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 110 еп. /п/

13.30 “Скорпион" – игр. филм

15.30 "Около света" - док. филм, 1 еп., 2 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 152 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 30 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 94 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Сръбски белези"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 94 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 58 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-03-19 09:30:47