Лом залага на чистотата и екологията

 Лом залага на чистотата и екологията

Общинското предприятие "Чистота-Лом" и „Булекопак“ АД стартират кампания „Втори живот за отпадъците“. Системата за разделно събиране на община Лом се състои от съдове тип „Иглу“ с жълт цвят, предназначени за събиране на отпадъци от опаковки - пластмаси, хартия и метали, и съдове тип „Иглу“ със зелен цвят, предназначени за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. На територията на гр. Лом и селата Замфир, Ковачица, Сталийска махала и Трайково са разположени общо 161 контейнера за разделно събиране, с които е осигурен обем от 3300 л. на всеки 350 жители. Съдовете за разделно събиране се обслужват при следната честота:

  • жълти – два пъти месечно.
  • зелени – веднъж на шест месеца и при запълване на не по-малко от 75 % от капацитета на съдовете.

Успешна е и съвместната дейност на Сдружението „Пластмаса за благотворителност“ и ОП "Чистота - Лом" за събирането на пластмасови бутилки.

 
2022-03-18 11:23:52