Ясни са победителите от конкурса „Малкият принц“

Ясни са победителите от конкурса „Малкият принц“

За девета поредна година ученици от цялата страна от ІІ до VІІ клас проявиха интерес към предложената възможност от Основно училище “Н.Й.Вапцаров“ в с. Селановци за участие в Национален конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“. В конкурса се включиха 125 ученици от различни училища. Те писаха по темата: “Ти ставаш отговорен завинаги за всичко, което си опитомил”. Компетентно жури  в състав професор Мария Баева – СУ „Св. Кл. Охридски” – представител на академичната общност и председател на журито, Ивка Гиздина – ст. експерт по приобщаващо образование в РУО - Враца, Христина Цонева - секретар на община Оряхово, Петя Русинова –  представител  на ОУ „Н. Й. Вапцаров” - Селановци,  историк и философ, Росица Койнова – кмет на с. Селановци, Христинка Антонова – представител на Училищното настоятелство, Калинка Благоева – секретар на читалище „Самообразование 1894” Селановци, оцени и класира най-добрите разработки. Окончателното класиране и за двете възрастови групи завърши в края на първия етап. Всички ученици, класирани  от първо до трето място, ще получат купи, грамоти и материални награди. Награди ще получат и класираните от четвърто до петнадесето място във втора възрастова група /пети – седми клас/. Всички резултати и обобщената класация може да се види на сайтовете на ОУ „Н.Вапцаров“ Селановци, РУО  Враца и община Оряхово.

Първото място във възрастовата група от 2 до 4 клас зае Алеина Назим от столично училище. Във втората възрастова група от 5 до 7 клас първата позиция зае Надежда Каракехайова от шуменското ОУ "Еньо Марковски".
2022-03-16 13:11:27